VISTERIA WEB SRL respecta legile în vigoare privind confidenţialitatea datelor. www.cadouricrestini.ro şi VISTERIA WEB SRL se angajează să nu transmită datele personale ale utilizatorilor site-ului către terţi. Datele vor fi utilizate numai în scopul stabilirii contactului cu clienţii săi şi derularea comenzilor precum şi în scopul informării acestora asupra aspectelor legate de funcţionarea site-ului şi a ofertelor acestuia.

VISTERIA WEB SRL rulează pe site-ul propriu programe tip cookies ce pot prelua date statistice pentru operatori ca www.google.ro, www.google.com/analytics

VISTERIA WEB SRL nu încurajează SPAM-ul, nu furnizează adresa dumneavoastră de e-mail unor terţi (persoane fizice sau juridice), nu vinde, nu oferă, nu face schimb de adrese e-mail obţinute prin intermediul acestui site, nu divulga adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site, fără acordul dumneavoastră explicit. Orice utilizator care a furnizat explicit pe site-ul www.cadouricrestini.ro adresa sa de email poate opta ca aceasta să fie ştearsă din baza de date.

Nota de informare privind protecţia datelor personale.

În conformitate cu LEGEA nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată cu LEGEA nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, VISTERIA WEB SRL în calitate de proprietar şi operator al magazinului online www.cadouricrestini.ro are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi despre tine, un membru al familiei tale ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este: accesul utilizatorului la toate funcţiile site-ului şi derularea în condiţii optime a activităţii de comerţ electronic (creare de cont, plasarea comenzilor, prelucrarea comenzilor, facturarea, livrarea, etc.). Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator.

Utilizatorul este obligat să furnizeze datele solicitate în formularul se înscriere şi formularul de comandă şi îşi asumă responsabilitatea pentru corectitudinea acestor date. Refuzul de a furniza datele vă limitează accesul la unele dintre funcţiile site-ului şi la serviciile de comerţ electronic oferite de VISTERIA WEB SRL prin magazinul www.cadouricrestini.ro

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a te adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să soliciţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi vă rugăm să trimiteţi un email la admin@cadouricrestini.ro .

Conexiune securizată

În vederea eliminării interceptării schimbului de date dintre computerul dumneavoastră și pagina noastră web am instalat certificate de securitate SSL care criptează tot schimbul de date dintre dispozitivul prin care accesați pagina noastră și serverul pe care este găzduit site-ul nostru.

Dacă unele din datele despre tine sunt incorecte, te rugăm să ne informezi cât mai curând posibil.